Vi tilbyder kompetente værdiansættelser inden for stort set alle brancher – af såvel materielle aktiver, som af immaterielle aktiver, herunder goodwill, domænenavne, debitorer, patenter, rettigheder, kontrakter ect.

En anden del af vores virksomhed er at tilbyde hjælp til salg af aktiver. Under hensyntagen til gældende regler for beskikkede vurderingsmænd tilbyder vi enten at sælge aktiver – eller at anvise købeemner.

Samtidig er vi beskikket til at udføre syn og skøn i henhold til Lov om Småsagsprocessen.

Kontakt os med konkrete forespørgsler – og hør, hvad vi kan hjælpe dig/jer med.

Værdiansættelse

Vores erfaringer gennem mere end 17 år som leverandør af vurderingsrapporter til advokater, revisorer, banker, leasingselskaber, SKAT osv. omfatter mangeartede opgaver – eksempelvis:

  • værdiansættelser af driftsmidler til brug for re-finansiering
  • konkurser og rekonstruktioner
  • værdiansættelse af pant
  • værdiansættelser til brug for generationsskifter, virksomhedsoverdragelse ect.
  • værdiansættelser til brug for ajourføring af forældede anlægskartoteker
  • sparring og hjælp i forbindelse med finansiering af eksisterende eller ny virksomhed. Herunder i samarbejde med bla. leasingselskaber, banker, Vækstfonden – og øvrige udvalgt i forhold til den konkrete opgave
  • og mange flere…… se mere på siden med referencer