Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed med vurderingsarbejde og rådgivning

Denne side er alene en informationsside, hvor du kan se udvalgte oplysninger om vore ydelser.

Du er meget velkommen til at kontakte os for yderligere informationer.

Med venlig hilsen

Flemming Jessen

sagkyndig vurderingsmand
beskikket af Domstolsstyrelsen
i henhold til Retsplejelovens §404, stk.3